ภาษาไทย  English Lang
 
  เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต NIBP Simulator

  เครื่องทดสอบเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด SpO2 Simulator

  เครื่องจำลองสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ECG Simulator

  เครื่องสอบเทียบอัตราการไหล Flowmeter Calibrator

  BP

  Oxygen Sensor

  อะไหล่สำหรับ เครื่องมือแพทย์

  เครื่องมือทางการแพทย์ / เครื่องช่วยหายใจ

  Ventilator Breathing Circuit

  ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียง

  ระบบเรียกพยาบาลแบบไร้สาย Wireless Nurse Call

  ระบบเฝ้าระวังเด็กหาย

  ระบบเฝ้าระวัง ผู้ป่วยออกจากประตูห้องพักฟื้น

  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

  ระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยลม

  เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ

  แบตเตอรี่

  เช่าเครื่องช่วยหายใจ

  กระดาษทางการแพทย์ทุกชนิด

  เจลอัลตร้าซาวด์ / เจลอีซีจี

 
 
ศูนย์ บริการ และ เช่าเครื่องช่วยหายใจ ราคาย่อมเยาว์ 
ให้เช่าเครื่องช่วยหายใจรายวัน เช่าเครื่องช่วยหายใจ รายเดือน
และจำหน่ายเครื่องช่วยหายใจ

พิเศษ 15,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน

ไม่ต้องใช้ Compressor เพียงใช้ถังออกซิเจนเพื่อให้เครื่องสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของออกซิเจนได้ตามค่าที่ต้องการ

โหมดของเครื่อง
-  Assist Control A/C
-  Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)
-  Spontaneous (SPONT)

Breath Type
-  Volume Controlled Ventilation (VCV), available in A/C or SIMV Modes
-  Pressure Controlled Ventilation (PCV), available in A/C or SIMV Modes
-  Pressure Support Ventilation (PSV), available in SPONT or SIMV Modes

Mandatory [VCV] Setting
-  Respiratory Rate : 1 to 70 breaths/min
-  Tidal Volume : 40 to 2,000 ml ( Compliance compensated and corrected by body temperature and pressure, saturate [BTPS]
-  Peak Flow : 3 to 150 L/nin in A/C and SIMV modes, 300 L/min in Spontaneous breaths.
-  Plateau : 0.0 - 2.0 seconds
-  Flow Pattern : Square or Decelerating Ramp

Mandatory [PCV] Setting
-  Respiratory Rate : 3 to 70 breath/min
-  Inspiratory Pressure : 5 to 80 CmH2O
-  Inspiratory Time : 0.2 to 8 seconds
-  I/E Ratio : 1:99 to 4:1
-  Rise Time Factor : 5 to 100

Spontaneous [PSV] Setting
-  Support Pressure : 0 to 70 cmH2O [ 0 to 70 hPa ]
-  Rise Time Factor : 5 to 100
-  Exhalation Sensitivity : 1% to 80%

Common Setting
-  PEEP / CPAP : 0 to 35 cmH2O [ 0 to 35 hPa ]
-  Trigger Sensitivity : 1 to 20 L/min 
-  % Oxygen : 21% to 100%

Operator-Set Alarm Limits
-  High Rate : 3 to 100 breaths/min
-  Low Resp Pressure : 3 to 60 cmH2O
-  High Pressure : 10 to 90 cmH2O [ 10 to 90 hPa ]
-  Low Minute Volume : 0 to 50 L
-  High Tidal Volume : 20 to 6,000 ml
-  Low Tidal Volume : 0 to  2,000 ml

ราคาพิเศษสุดๆ !!!

จอภาพ LCD Panel, LCD Display, EL Display สำหรับ Defibrillator HeartStart

จอภาพสำหรับเครื่อง Defibrillator HeartStart - LCD Panel EL320.240.36 HB
EL320.240.36 HBSE

*** ราคาพิเศษ
เช่าซื้อเครื่องช่วยหายใจ เครื่องใหม่ ติดต่อรายละเอียดที่ 0840991613

บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จำกัด 143/140 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร 02-884-5146, 02-884-9908 แฟกซ์ 02-884-9908
Copyright © 2009 BioActive Inter.co.th. All Rights Reserved.

db Solutions (Thailand) for Web Design & Apparel ERP