ภาษาไทย  English Lang
 
  เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต NIBP Simulator

  เครื่องทดสอบเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด SpO2 Simulator

  เครื่องจำลองสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ECG Simulator

  เครื่องสอบเทียบอัตราการไหล Flowmeter Calibrator

  BP

  Oxygen Sensor

  อะไหล่สำหรับ เครื่องมือแพทย์

  เครื่องมือทางการแพทย์ / เครื่องช่วยหายใจ

  Ventilator Breathing Circuit

  ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียง

  ระบบเรียกพยาบาลแบบไร้สาย Wireless Nurse Call

  ระบบเฝ้าระวังเด็กหาย

  ระบบเฝ้าระวัง ผู้ป่วยออกจากประตูห้องพักฟื้น

  เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

  ระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยลม

  เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ

  แบตเตอรี่

  เช่าเครื่องช่วยหายใจ

  กระดาษทางการแพทย์ทุกชนิด

  เจลอัลตร้าซาวด์ / เจลอีซีจี

 
การป้องกันการพลัดตกหกล้ม / ระบบป้องกันการพลัดตกหกล้ม Patient Falls

บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จำกัด 
จำหน่ายผลิตภัณ์สำหรับ
ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง พลัด ตก หก ล้ม ล้มในห้องน้ำ ตกเตียง ลื่นล้ม
ซึ่งระบบนี้จะทำการตรวจเช็คความดันจากน้ำหนักผู้ป่วยที่กดลงบนแผ่นเซ็นเซอร์ เมื่อผู้ป่วยพยายามลุกขึ้นจากเตียงเซ็นเซอร์จะตรวจจับและส่งสัญญาณไปที่ Central Monitor ซึ่งติดตั้งไว้ที่ Nurse Station (ในกรณีที่ใช้ป้องกันผู้ป่วยตกเตียงที่โรงพยาบาล) หรือ ห้องนอนของญาติ (ในกรณีที่ใช้ป้องกันผู้ป่วยตกเตียงที่บ้าน) เพื่อให้พยาบาลหรือผู้ดูแลได้เข้าทำการช่วยเหลือ พยุงผู้ป่วยในการทำกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะเกิดเหตุ พลัดตกหกล้ม ขึ้น

โครงข่ายระบบป้องกันผู้ป่วยตกเตียงแบบไร้สาย


รูปแสดงแผ่นเซ็นเซอร์รูปแสดง Central Monitor


...............................................................................................การป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ขั้นตอนการปฏิบัติการป้องกันผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม

1.ในกรณีที่มีผู้ป่วยรับใหม่พยาบาลเป็นผู้ประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มกำหนดเป็นข้อวินิจฉัยการพยาบาลและกิจกรรมการพยาบาลเมื่อพบผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงติดสัญลักษณ์ สีแดงที่หัวเตียงสามัญหรือหน้าประตูห้องพิเศษ
2. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงการเฝ้าระวัง การป้องกันการตกเตียง ลื่นล้ม.
3. ยกราวกั้นเตียงขึ้นทั้ง 2ข้าง.
4. ใส่ล็อคขาเตียงอยู่เสมอ
5. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในบริเวณที่สามารถดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 2ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสม
7. ให้ความช่วยเหลือขณะขึ้น-ลงเตียงและขณะทำกิจกรรมตามความเหมาะสม
8. จัดวางสิ่งของให้ผู้ป่วยสามรถหยิบใช้ได้สะดวก
9. ดูแลพื้นห้องและห้องน้ำให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ
10. จัดให้มีออดขอความช่วยเหลือที่เตียงและห้องน้ำ
11.จัดให้แสงสว่างเพียงพอ
12. อนุญาตให้ญาติเฝ้าตามความเหมาะสม และกำชับให้แจ้งเจ้าหน้าทุกครั้งที่จะออกจากผู้ป่วย
13. ผูกยึดในรายที่จำเป็น
14. กรณีผู้ป่วยมีอาการสับสน วุ่นวาย ไม่ได้สติ มีความจำเป็นต้อง ผูกยึดผู้ป่วยไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
13. ห้องพิเศษควรมีญาติเฝ้าตลอด 24 ชม.
14. กรณีเป็นผู้ป่วยจิตเวชต้องปรึกษาจิตแพทย์ทุกรายและใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
15. ปรับเตียงต่ำสุด (ถ้าทำได้)
16. ตรวจเยี่ยมทุก 1 ชั่วโมง
17. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทุกประเภท

แนวทางเมื่อพบผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม

1.ให้ทำการช่วยเหลืออย่างรีบด่วน ประคองขึ้นเตียงและตรวจเช็ค vital sign
2.รายงานแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง
3.เฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงทุก 10-15 นาที 2ครั้ง ทุก 30 นาที 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
4.เขียนรายงานอุบัติการณ์ บรรยายถึงลักษณะการเกิด
5.ถ้าเหตุการณ์รุนแรง ระดับE ขึ้นไปให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน

แนวทางการปฏิบัติการป้องกันผู้ป่วยพลัดตกหกล้ม
กรณีนอนพักบนเตียง

1.ในกรณีที่มีผู้ป่วยรับใหม่พยาบาลเป็นผู้ประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม
2. พยาบาลเป็นผู้ประเมินซ้ำในรายที่มีภาวะเสี่ยงและผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลเกิน 1 สัปดาห์
3. เมื่อพบผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงติดสัญลักษณ์ สีแดงที่หน้าเตียงหรือหน้าประตูห้องพิเศษ
4. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงการเฝ้าระวัง การป้องกันการตกเตียง ลื่นล้ม
5. กำหนดเป็นข้อวินิจฉัยการพยาบาลและกิจกรรมการพยาบาล
6.จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในบริเวณที่สามารถดูแลอย่างใกล้ชิด
7. ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ
8. จัดวางสิ่งของให้ผู้ป่วยสามารถหยิบใช้ได้สะดวก
9. ใส่ล็อคขาเตียงอยู่เสมอ
10. ยกราวกั้นเตียงขึ้นทั้ง 2ข้าง
11. ให้ความช่วยเหลือขณะขึ้น-ลงเตียงและขณะทำกิจกรรมตามความเหมาะสม
12. กรณีผู้ป่วยมีอาการสับสน วุ่นวาย ไม่ได้สติ มีความจำเป็นต้อง ผูกยึดผู้ป่วยไว้
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
13. ห้องพิเศษควรมีญาติเฝ้าตลอด 24 ชม.
14. กรณีเป็นผู้ป่วยจิตเวชต้องปรึกษาจิตแพทย์ทุกรายและใช้แนวทางในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช

กรณีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

1. ให้สวมรองเท้าที่ไม่ลื่นถ้าผู้ป่วยสามารถเดินได้เอง
2.ผู้ป่วยควรมีสภาพพร้อม ไม่มีเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาพร่ามัว การทรงตัวไม่ดีก่อนการเคลื่อนย้าย
3.ใช้อุปกรณ์ผูกมัดหรือเข็มขัดรัดขณะใช้ล้อเข็นหรือเก้าอี้
4.เลือกเก้าอี้ที่มีที่พักแขนและความสูงพอเหมาะในการลุกนั่ง
5.อุปกรณ์ในการช่วยเดินมีความมั่นคงแข็งแรง
6.การแต่งกาย กระชับ ไม่รุ่มร่าม ไม่ควรให้ชายผ้านุ่งยาวลากพื้น
7. ขณะเคลื่อนไหวร่างกาย ควรเคลื่อนไหวช้าๆ เริ่มจาก นั่งบนเตียง นั่งห้อยขาข้างเตียง ยืน ลุกนั่งข้างเตียงและเดินเพื่อปรับสภาพร่างกาย ระยะแรกควรมีผู้ช่วยพยุงเคลื่อนย้ายร่างกาย

การจัดสิ่งแวดล้อม
1.ในห้องควรมีแสงสว่างอย่างเพียงพอมองเห็นชัดเจน
2.ดูแลพื้นห้องและห้องน้ำให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอ
3.จัดให้มีราวจับบริเวณห้องน้ำ
4.จัดให้มีออดขอความช่วยเหลือที่เตียงและห้องน้ำ
5.หมุนเตียงให้อยู่ในลักษณะต่ำ

 

 


 

 

 

   
 

บริษัท ไบโอแอคทีฟ อินเตอร์ จำกัด 143/140 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร 02-884-5146, 02-884-9908 แฟกซ์ 02-884-9908
Copyright © 2009 BioActive Inter.co.th. All Rights Reserved.

db Solutions (Thailand) for Web Design & Apparel ERP